“Ratificar Resolución Nº 040/INT/2022” (Resolución)

“Ratificar Resolución Nº 040/INT/2022” (Resolución)