“Ratificar Resolución Nº 003-STCD-2021” (Resolución)

“Ratificar Resolución Nº 003-STCD-2021” (Resolución)