“Ratificar CONVENIO OPERATIVO PLAN CALOR 2022” (Convenio)

“Ratificar CONVENIO OPERATIVO PLAN CALOR 2022” (Convenio)