Modificación Ordenanza 067-2012, actualización montos de contratación Obra Publica

Modificación Ordenanza 067-2012, actualización montos de contratación Obra Publica